คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ณ ศาลาพระพุทธมงคล ในวันพุธ ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ณ ศาลาพระพุทธมงคล ในวันพุธ ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.