คณะผู้บริหารและครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ“พระบิดามาตรฐานแห่งการช่างไทย”

คณะผู้บริหารและครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ“พระบิดามาตรฐานแห่งการช่างไทย” ในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี