คณะผู้บริหารและครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะผู้บริหารและครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น 3