คณะผู้บริหารและครู นำโดย นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้ามอบกระเช้าของขวัญเพื่อแสดงความยินดีกับ ท่านวันชัย คงเกษม

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหารและครู นำโดย นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้ามอบกระเช้าของขวัญเพื่อแสดงความยินดีกับ ท่านวันชัย คงเกษม เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี #UDVCTeamwork++ #UDVCPR