คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คณะครูและบุคลากร งานความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมประชุมหารือรายละเอียดการให้ทุนการศึกษาในโครงการทวิวุฒิร่วม

คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คณะครูและบุคลากร งานความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมประชุมหารือรายละเอียดการให้ทุนการศึกษาในโครงการทวิวุฒิร่วมกับ วิทยาลัย Liuzhou Vocational & Technical College โดยผ่านทาง Application Ding talk ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2