คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการฯ เข้ารับมอบเงินผ้าป่าสนับสนุนสร้างโดมเพื่อน้อง เมตตาโดย หลวงปู่เสน ปญฺญาธโร พร้อมรายงานความคืบหน้าในการสร้าง “โดมเพื่อน้อง”

คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการฯ เข้ารับมอบเงินผ้าป่าสนับสนุนสร้างโดมเพื่อน้อง เมตตาโดย หลวงปู่เสน ปญฺญาธโร พร้อมรายงานความคืบหน้าในการสร้าง “โดมเพื่อน้อง” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี