คณะผู้บริหารลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะครู บุคลากร นักเรียน ในการสอบ V-Net ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗

คณะผู้บริหารลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะครู บุคลากร นักเรียน ในการสอบ V-Net ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี