คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการ และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการ และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี