คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมใจส่งความสุขพร้อมมอบของขวัญปีใหม่ แด่คณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมใจส่งความสุขพร้อมมอบของขวัญปีใหม่ แด่คณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 #UDVCTeamwork++ #UDVCPR #UDVCFamily #UDVCHappyNewYear2022