คณะครูแผนกวิชาการบัญชี เตรียมข้อสอบแข่งทักษะโปรเเกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อเเข่งขันใน วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

คณะครูแผนกวิชาการบัญชี เตรียมข้อสอบแข่งทักษะโปรเเกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อเเข่งขันใน วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖