ขอแสดงความยินดีกับ ดร. นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้รับประกาศตั้งเป็นอนุกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เกี่ยวกับการกำกับติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง