ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู “คุรุวันทนา อาจริยาปูชนีย์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

📢 ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู “คุรุวันทนา อาจริยาปูชนีย์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี