ขอต้อนรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ เปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ภาพบรรยากาศ ผู้บริหารและคุณครูทุกท่านมารับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ที่หน้าประตูทางเข้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ขอต้อนรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ เปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา ๒๕๖๗
ภาพบรรยากาศ ผู้บริหารและคุณครูทุกท่านมารับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ที่หน้าประตูทางเข้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
วันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี