กีฬาอาชีวะสัมพันธ์๒๕๖๗

กีฬาอาชีวะสัมพันธ์๒๕๖๗
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1q3Q03dMMnJxad…
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
https://www.facebook.com/UDVCPR