กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข 🟥 🟦 🟪 🟩 “ดอกพิกุลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 27-28 ธันวาคม 2566 🟥 🟦 🟪 🟩

กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข
🟥 🟦 🟪 🟩
“ดอกพิกุลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566
27-28 ธันวาคม 2566
🟥 🟦 🟪 🟩
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/ixp9Fv3W4k319EJ58
—————————–
#ดอกพิกุลเกมส์ #กีฬาสีUDVC #UDVC #UDVCteamwork #อาชีวศึกษาอุดรธานี #อาชีวะอุดร #PRUDVC #ประชาสัมพันธ์อาชีวะ #PR #ประชาสัมพันธ์อาชีวศึกษาอุดรธานี