กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบสามสี) วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/dtVh3eR4EhXrnLSL9
กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบสามสี)
วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ติดตามดูภาพในกิจกรรมได้ที่เพจ
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี