กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบสามสี) วันเสาร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/X9SP2HtMkcMHPuUXA
กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบสามสี)
วันเสาร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ติดตามดูภาพในกิจกรรมได้ที่เพจ
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี