กิจกรรมเดินทางไกล ปีการศึกษา 2/2563 ณ บริเวณรอบสวนสาธารณะหนองประจักษ์ฯ

กิจกรรมเดินทางไกล ปีการศึกษา 2/2563 ณ บริเวณรอบสวนสาธารณะหนองประจักษ์ฯ