กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันพุธ ที่ ๗ กุภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ลานโพศรี โดมเพื่อน้อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อม นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับแผนกวิชาที่ได้รับรางวัล ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อัตลักษณ์ “รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา”

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันพุธ ที่ ๗ กุภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ลานโพศรี โดมเพื่อน้อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อม นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับแผนกวิชาที่ได้รับรางวัล ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อัตลักษณ์ “รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา” โครงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม อัตลักษณ์วิทยาลัย ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม ➡️ https://photos.app.goo.gl/mAwbnhViTZy5Rjxh8
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี