กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ นายสุริยา ยะโส ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ขึ้นให้โอวาทอบรมคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งรายละเอียดงานกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ โดมเพื่อน้อง ลานโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ
นายสุริยา ยะโส ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ขึ้นให้โอวาทอบรมคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งรายละเอียดงานกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ โดมเพื่อน้อง ลานโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/MZGNYT3U3spmENwD7