กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
นางรัตน์รวี ชัยพัฒน์เสรี ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และ
นายสุริยา ยะโส ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ขึ้นให้โอวาทอบรมคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งรายละเอียดงานกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ โดมเพื่อน้อง ลานโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/3L746TEoiu53Vipe9