กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันอังคาร ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ นางสาวกัญญานัทฐ์ ยุทธกล้า ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี ขึ้นให้โอวาทและอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ณ โดมเพื่อน้อง ลานโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันอังคาร ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗
นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ
นางสาวกัญญานัทฐ์ ยุทธกล้า ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี ขึ้นให้โอวาทและอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ณ โดมเพื่อน้อง ลานโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/5FrrbJJQP4UjzJcAA