กิจกรรมสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันพุธ ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วิหารเฉลิมพระเกียรติ วัดโนนสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันพุธ ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วิหารเฉลิมพระเกียรติ วัดโนนสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/CmCMcm6DqiU7jkoX8
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี