กิจกรรมทำบุญตักบาตร โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ วัดวิเวกบูรพาชัย (วัดบ้านหนองตุ) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมทำบุญตักบาตร โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ วัดวิเวกบูรพาชัย (วัดบ้านหนองตุ) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/DQSBjhwR8Jedgxg79
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี