การแข่งขันผู้นำเชียร์ 🟩 สีเขียว 🟥 🟦 🟪 🟩 “ดอกพิกุลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 27-28 ธันวาคม 2566 🟥 🟦 🟪 🟩

การแข่งขันผู้นำเชียร์ 🟩 สีเขียว
🟥 🟦 🟪 🟩
“ดอกพิกุลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566
27-28 ธันวาคม 2566
🟥 🟦 🟪 🟩
—————————–
#ดอกพิกุลเกมส์ #กีฬาสีUDVC #UDVC #UDVCteamwork #อาชีวศึกษาอุดรธานี #อาชีวะอุดร #PRUDVC #ประชาสัมพันธ์อาชีวะ #PR #ประชาสัมพันธ์อาชีวศึกษาอุดรธานี