การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้รับรางวัล 🥈รองชนะเลิศ อันดับ 1🥈 ทักษะการออกแบบเพื่อสร้างเอกลักษณ์ 🧃“ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม”🧃 ระดับ ปวส.ประเภททีม ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

#congratulations!🎉
การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการออกแบบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ได้รับรางวัล
🥈รองชนะเลิศ อันดับ 1🥈
ทักษะการออกแบบเพื่อสร้างเอกลักษณ์
🧃“ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม”🧃
ระดับ ปวส.ประเภททีม ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
————————————
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
https://www.facebook.com/UDVCPR
——————————-
#UDVCPR
#UDVCTeamwork++
#ประเภทวิชาศิลปกรรม #สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก #สาขาวิชาการออกแบบ #วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #ชมรมวิชาชีพ #อวท #อาชีวะอุดร #การออกแบบ #ออกแบบอาชีวพอุดร #สาขาออกแบบ #ศิลปกรรมอุดร #คอมกราฟิก #ดิจิทัลกราฟิก #ทวิภาคี #ศิลปกรรมอาชีวะอุดร