การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 4 ทักษะออกแบบ เขียนแบบตกแต่ง หัวข้อ “การออกแบบเขียนแบบห้องครัวมาตรฐานสไตล์วินเทจ” (Vintage style)

#congratulations!🎉
การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการออกแบบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ได้รับรางวัล
🏅รองชนะเลิศ อันดับ 4🏅
🎨ทักษะออกแบบ เขียนแบบตกแต่ง🎨 หัวข้อ
“การออกแบบเขียนแบบห้องครัวมาตรฐานสไตล์วินเทจ” (Vintage style)
ระดับ ปวช.ประเภทเดี่ยว ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
————————————
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
https://www.facebook.com/UDVCPR
——————————-
#UDVCPR
#UDVCTeamwork++
#ประเภทวิชาศิลปกรรม #สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก #สาขาวิชาการออกแบบ #วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #ชมรมวิชาชีพ #อวท #อาชีวะอุดร #การออกแบบ #ออกแบบอาชีวพอุดร #สาขาออกแบบ #ศิลปกรรมอุดร #คอมกราฟิก #ดิจิทัลกราฟิก #ทวิภาคี #ศิลปกรรมอาชีวะอุดร