การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้รับรางวัล 🏅ชมเชย🏅 ทักษะออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นเซ็ต(package uniform) 🧴“ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง”🧴 ระดับ ปวช. ประเภททีม ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

#congratulations!🎉
การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ได้รับรางวัล
🏅ชมเชย🏅
ทักษะออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นเซ็ต(package uniform)
🧴“ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง”🧴
ระดับ ปวช. ประเภททีม ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
————————————
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
https://www.facebook.com/UDVCPR
——————————-
#UDVCPR
#UDVCTeamwork++
#ประเภทวิชาศิลปกรรม #สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก #สาขาวิชาการออกแบบ #วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #ชมรมวิชาชีพ #อวท #อาชีวะอุดร #การออกแบบ #ออกแบบอาชีวพอุดร #สาขาออกแบบ #ศิลปกรรมอุดร #คอมกราฟิก #ดิจิทัลกราฟิก #ทวิภาคี #ศิลปกรรมอาชีวะอุดร