การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้รับรางวัล 🥇ชนะเลิศ🥇

การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ได้รับรางวัล
🥇ชนะเลิศ🥇
🎬ทักษะวิดีโอคอนเทนท์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เทคนิคสื่อประสม (MIX MEDIA)🎬
ระดับ ปวส.ประเภททีม ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
————————————
📍ติดตามข่าวสารได้ที่📍
📰 UDVC PR 📰 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี UDVC
📰 แผนกวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
——————————-