การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 31 ประเภททักษะ การผสมเครื่องดื่มประเภท Flair Bartender และ Classic Bartender และการบริหารอาหารและเครื่องดื่ม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 31 ประเภททักษะ การผสมเครื่องดื่มประเภท Flair Bartender และ Classic Bartender และการบริหารอาหารและเครื่องดื่ม จัดโดย แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ณ ลานโพศรี โดมเพื่อน้อง