การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี #การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) #การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (Enforced Public Speaking Contest)

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
#การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest)
#การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (Enforced Public Speaking Contest)