การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี #การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) #การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (Enforced Public Speaking Contest)

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี