การเซ็นสัญญาการกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันเสาร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓

การเซ็นสัญญาการกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันเสาร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓