การสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษารับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา ๒๕๖๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุครธานี ร่วมกับ กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษาทุน ๒ ปี (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน ในวันอังคาร ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษารับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา ๒๕๖๗
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุครธานี ร่วมกับ กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษาทุน ๒ ปี (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน ในวันอังคาร ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/zorA4JhagWCVvwJp9
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี