การประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับ รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเขตความรับผิดชอบกลุ่มจังหวัด ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑

การประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับ รางวัลพระราชทาน
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเขตความรับผิดชอบกลุ่มจังหวัด ๗
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/EWzt85847FxtCs7v6
_____________________________
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี