การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วันพฤหัสบดี ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วันพฤหัสบดี ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/BDNEuvyw6cDPo3zY9
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี