การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา วันที่ 26 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา วันที่ 26 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/A3PNmEVMXHBJYFrK6
รายงานโดย #ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #UDVCPR
#UDVCTEAMWORK++