การประชุม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล ๗๒ พรรษา “อาหารประจำจังหวัดเพื่อประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ” วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

การประชุม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล ๗๒ พรรษา “อาหารประจำจังหวัดเพื่อประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ”
วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโพศรี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี