การประชุม เรื่องการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล ๗๒ พรรษา “อาหารประจำจังหวัดเพื่อประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ”

การประชุม เรื่องการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล ๗๒ พรรษา “อาหารประจำจังหวัดเพื่อประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ”
วันพุธ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโพศรี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี