การประชุม เพื่อปรึกษาหารือเรื่อง การวิเคราะห์ SWOT การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในวัน อังคาร ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องโพศรี ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การประชุม เพื่อปรึกษาหารือเรื่อง การวิเคราะห์ SWOT การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในวัน อังคาร ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องโพศรี ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/7rjFXaA4HWM8VKTH8
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี