การประชุม หารือแนวทางการจัดทำ แผนการเรียนของนักเรียน นักศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การประชุม หารือแนวทางการจัดทำ แผนการเรียนของนักเรียน นักศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี