การประชุม คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒

การประชุม คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
📷คลิกลิงก์เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม 👉 https://photos.app.goo.gl/B7q5599jmj5aW6629
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี