การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ ๓ สี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันพุธ ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ ๓ สี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันพุธ ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/HR3GbAZkzz38RJ4i9
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี