การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันพุธ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันพุธ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/CxdyYfyjFepiDQH69
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี