การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เตรียมการต้อนรับคณะผู้บริหาร และอาจารย์จาก Tri Klapanunggal Vocational School Bogor -Indonesia จะเข้าเยี่ยมวิทยาลัยฯ และทำพิธีลงนามความร่วมมือ ในวันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

วันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เตรียมการต้อนรับคณะผู้บริหาร และอาจารย์จาก Tri Klapanunggal Vocational School Bogor -Indonesia จะเข้าเยี่ยมวิทยาลัยฯ และทำพิธีลงนามความร่วมมือ ในวันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี