การประชุมเพื่อคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันพุธ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การประชุมเพื่อคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันพุธ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/hqqdxYRUtC7K2n5Y6
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี