การประชุมเตรียมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี