การประชุมเตรียมความพร้อมกำหนดจัดงาน “อาชีวะยุคใหม่ สร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืน” เพื่อประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายในการผลิตและพัมนากำลังคนอาชีวศึกษา รวมถึงจัดนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วมภาครับและเอกชนเพื่อผลิตและพัมนากำลังอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)

การประชุมเตรียมความพร้อมกำหนดจัดงาน “อาชีวะยุคใหม่ สร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืน” เพื่อประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายในการผลิตและพัมนากำลังคนอาชีวศึกษา รวมถึงจัดนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วมภาครับและเอกชนเพื่อผลิตและพัมนากำลังอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ในวันจันทร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) เป็นประธานการเปิดงานและมีการจัดพิลงนามความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคน ภายใต้การขับเคลื่อนของ อ.กรอ.อศ.ในวันพุธ ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/oXid1RrENR6K9wBd8
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี