การประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ fix it center ในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การประชุมเตรียมความพร้อม ✨โครงการ fix it center ในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี