การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลปีใหม่และซอฟต์พาวเวอร์ของกระทรวงศึกษาธิการ งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ในวันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโพศรี ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลปีใหม่และซอฟต์พาวเวอร์ของกระทรวงศึกษาธิการ งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ในวันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโพศรี ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี