การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันพุธ ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี